077brandblussers

Startbewijs.nl

  077brandblussers
Dinsdag, 25 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS 077 REGIO


BRANDBLUSSERS 077 REGIO

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Brandblussers 077. In regio 077 brandblussers controle Heeze, Panningen, Helden, Weert, Meijel, Beringe, Asten, Heythuysen, Heibloem, Venlo, Someren, Deurne, Nederweert. Brandblussers controle en levering nieuwe brandblussers. Een gebouw brand kan schade en tevens slachtoffers tot nadelig gevolg hebben. Brandbeveiliging dient om een beginnende brand tijdig te signaleren en om snel naar de brandweer door te melden. Om downtime binnen uw bedrijf te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met onze brandblussers.

ID PICTO POEDERBLUSSERS


ID PICTO POEDERBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Poederblussers pictogram brandblussers. Naast de verplichte vierkante rode pictogrammen voor draagbare brandblussers en de vaste brandslanghaspels zijn er ook deze handige ID pictogrammen voor brandblussers en vaste brandslanghaspels te koop. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

2 LITER SCHUIMBLUSSERS


2 LITER SCHUIMBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Twee liter schuimblussers zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser een uitermate geschikte brandblusser voor in huis, winkels, kantoren, magazijn, boot, schuur, camper, enz.

ONDERHOUD LOGBOEK


ONDERHOUD LOGBOEK

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Registratie onderhoud blussers. Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

STICHTING | SALVAGE


STICHTING | SALVAGE

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vaak niet te overzien en mensen die een brand meemaken voelen zich ontredderd. De Stichting Salvage biedt hulp.

HANDIGE INTERNET LINKS


HANDIGE INTERNET LINKS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

AANBIEDING BLUSDEKENS


AANBIEDING BLUSDEKENS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Blusdeken voor in de keuken. Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

BLUSDEKENS BORD


BLUSDEKENS BORD

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Bord blusdeken in uw nabijheid.
 

KOOLZUURGASBLUSSER 2 KG


KOOLZUURGASBLUSSER 2 KG

REGIO-077-BRANDBLUSSERS CO2 brandblussers voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Een zeer groot voordeel van Co2 blussers is dat het Co2 blusgas geen blusresten achterlaat. Hierom worden Co2 brandblussers in computerruimten en ook nabij productie machines, elektrische apparaten en elektrische installaties geplaatst.

CONTROLE BRANDBLUSSERS


CONTROLE BRANDBLUSSERS

--VOORDELIG ONDERHOUD--

BRANDBLUSSERS PICTO


BRANDBLUSSERS PICTO

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Pictogram brandblusser nabij. Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

6 LITER SCHUIMBLUSSERS


6 LITER SCHUIMBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Sproeischuim brandblusser 6 liter. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor. Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en tevens in geringe mate op afkoeling van de brandhaard.

ID PICTO SCHUIMBLUSSERS


ID PICTO SCHUIMBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

CE MARKERING BRANDBLUSSER


CE MARKERING BRANDBLUSSER

REGIO-077-BRANDBLUSSERS De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Unie.

AUTOMATISCHE BLUSSERS


AUTOMATISCHE BLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Automatische brandblussers zijn geschikt voor automatische brandblussing in meterkasten, winkels, productie, kantoor hotel, motorruimte, magazijn raffinaderij, telefooncentrale trafohuis, opslag, boot, garage restaurant, kantine, werkplaats serverkast, meterkast, enz.

MABO BRANDBLUSSERS


MABO BRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Wij bieden u dit sterk voordelig geprijsd object blussysteem. Indien er een geheel productie proces of logistiek proces door een bepaalde installatie of machine wordt gedragen dan is deze apparatuur bedrijfskritisch en van cruciaal belang. Bij brandblussing wordt de blusstof over de brandhaard verspreid waarbij de brand wordt geblust.

BLUSAPPARATEN HOOGTE


BLUSAPPARATEN HOOGTE

BRANDBLUSSERS OPHANGEN OP 1.20 METER HOOGTE

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

-----ICT BLUSSYSTEEM----- Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity. Early warning rookdetectie en adequate brandblussing.
 

Poll


Poll

Heeft u een Co2 blusser in de computerruimte ?

ja, nl ...
nee, graag advies ...
- Bekijk resultaten

KOOLZUURGASBLUSSER 5 KG


KOOLZUURGASBLUSSER 5 KG

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Computerruimte brandblussers. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektrabranden in apparaten, machines en installaties.

ID PICTO CO2 INSTRUCTIE


ID PICTO CO2 INSTRUCTIE

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Co2 brandblussers instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

BRANDHASPELS PICTO


BRANDHASPELS PICTO

REGIO-077-BRANDHASPELS Bord brandslanghaspel in uw nabijheid. Brandslanghaspels dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

ID PICTO BRANDHASPELS


ID PICTO BRANDHASPELS

REGIO-077-BRANDHASPELS Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels

BRANDSLANGHASPELS


BRANDSLANGHASPELS

REGIO-077-BRANDHASPELS Brandslanghaspels 20, 25, 30 meter. Brandslanghaspels vindt u in elk pand, de reden voor dit veelvuldig aanwezige product is de continue aanvoer stroom van water, waarmee een brand onder controle gehouden kan worden, totdat de brandweer arriveert. Jaarlijks onderhoud aan uw brandslanghaspels is noodzakelijk om een goede werking bij een calamiteit te garanderen. Niet direct zicht bare defecten en omgeving factoren kunnen de conditie van de brandslanghaspel in gevaar brengen. Brandslanghaspels worden veelal met de legionella besmettingen in verband gebracht. Hierom dienen brand slanghaspel hoofdkranen altijd verzegeld te zijn en op vaste tijden doorgespoeld te worden. Wij voeren onderhoud en ook keuringen uit aan brandblussers en vaste brandslanghaspels.

MONTAGE BRANDHASPELS


MONTAGE BRANDHASPELS

REGIO-077-BRANDHASPELS De brandslanghaspel laat zich door het slide-in systeem en de duidelijke montagehandleiding eenvoudig en snel monteren.

KEUREN VAN BRANDHASPELS


KEUREN VAN BRANDHASPELS

--VOORDELIG ONDERHOUD--

KIWA BRANDSLANGHASPEL


KIWA BRANDSLANGHASPEL

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Brandslanghaspels 20 meter, 25 meter en 30 meter met KIWA keur.

POEDERBLUSSER 6 KILO


POEDERBLUSSER 6 KILO

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Poederblusser 6 kilogram. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur + de kans op herontsteking van de brand.

KORTING CO2 BLUSSERS


KORTING CO2 BLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS GOEDKOPE CO2 BLUSSERS

FIREKNOCKOUT BLUSSERS


FIREKNOCKOUT BLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Fire Knock Out brandblussers. Autonome automatische blusser directe activering bij open vuur zeer eenvoudig te monteren veilige blusstof voor de mens geringe afmeting, laag gewicht zeer eenvoudig te herplaatsen geschikt voor binnen en buiten levering incl. 5 jaar garantie geen onderhoud of 230V nodig ontworpen conform de EN3-7 voor de brandklassen AB en C voorzien van CE markering.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

BRANDBLUSSERS ADVIES


BRANDBLUSSERS ADVIES

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

AUTOBRANDBLUSSERS


AUTOBRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

WELKE BRANDBLUSSERS


WELKE BRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Hoeveel brandblussers heb ik nodig ? Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging tot max. 5 meter.

KEUKENBLUSAPPARATEN


KEUKENBLUSAPPARATEN

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Naast de hierboven vermelde verplichte pictogrammen voor brandblussers en brandhaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

DUURZAME BRANDBLUSSERS


DUURZAME BRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS

HALON BRANDBLUSSERS


HALON BRANDBLUSSERS

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Halon brandblussers. Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halonen in brandblus apparaten en brandbeveiliging systemen in Nederland en BelgiŽ verboden, zij het met enkele uitzonderingen voor kritische toepassingen (vooral in de civiele luchtvaart en op militair gebied). Er zijn twee soorten Halon: Halon 1211 (broomchloor difluormethaan) of kortweg BCF dat gebruikt werd in draagbare brand blussers en Halon 1301 broomtrifluormethaan) ofwel BTM, aanwezig in stationaire blusgasinstallaties.

SCHUIM 6 LITER BLUSSER


SCHUIM 6 LITER BLUSSER

REGIO-077-BRANDBLUSSERS Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten AFFF sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een AFFF sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor, winkels, opslag, magazijn, enz.

BRANDBLUSSERS | NEN


BRANDBLUSSERS | NEN

REGIO-077-BRANDBLUSSERS
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 45
 Links 124
Door 077brandblussers i.s.m startbewijs.nl